Annual Calendar

January 2012

 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • 17th January
 • 21st January
 • 17th January

February 2012

 • Mumbai
 • Mumbai
 • Bengalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Mumbai
 • 10th February
 • 10th & 11th February
 • 14th & 15th February
 • 17th & 18th February
 • 10th & 11th February
 • 14th & 15th February
 • 17th & 18th February
 • 21st February
 • 23rd February
 • 25th February
 • 21st February
 • 23rd February
 • 24th February
 • 22nd February
 • 24th February
 • 25th February

April 2012

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumba
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • 9th April
 • 11th April
 • 17th April
 • 10th April
 • 12th April
 • 16th April
 • 10th April
 • 17th April
 • 16th April
 • 18th April
 • 20th April
 • 17th April
 • 19th April
 • 21st April
 • 17th April
 • 19th April
 • 21st April

May 2012

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • Chennai
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • Chennai
 • 7th May
 • 9th May
 • 11th May
 • 7th May
 • 9th May
 • 11th May
 • 8th May
 • 10th May
 • 12th May
 • 8th May
 • 10th May
 • 12th May
 • 9th May
 • 11th May
 • 16th May
 • 22nd May
 • 9th May
 • 11th May
 • 16th May
 • 18th May

June 2012

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Chennai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • 11th June
 • 13th June
 • 15th June
 • 11th June
 • 13th June
 • 15th June
 • 12th June
 • 14th June
 • 16th June
 • 12th June
 • 14th June
 • 16th June
 • 18th June
 • 20th June
 • 22nd June
 • 25th June
 • 18th June
 • 20th June
 • 22nd June
 • 19th June
 • 21st June
 • 23rd June
 • 19th June
 • 21st June
 • 23rd June

Annual Calendar

January 2013

 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • 21st January
 • 23rd January
 • 25th January
 • 21st January
 • 23rd January
 • 25th January

February 2013

 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • 5th February
 • 7th February
 • 9th February
 • 5th February
 • 7th February
 • 9th February
 • 19th February
 • 21st February
 • 23rd February
 • 19th February
 • 21st February
 • 23rd February

April 2013

 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • 16th April
 • 24th April
 • 26th April
 • 24th April
 • 26th April
 • 8th May
 • 16th April
 • 25th April
 • 27th April
 • 17th April
 • 25th April
 • 27th April

June 2013

 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • 17th June
 • 19th June
 • 21st June
 • 18th June
 • 18th June
 • 20th June
 • 22nd June

August 2013

 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • 2nd & 3rd August
 • 6th & 7th August
 • 6th & 7th Augus
 • 2nd & 3rd August
 • 6th & 7th August
 • 13th & 14th August
 • 6th & 7th August
 • 19th August
 • 21st August
 • 23rd August
 • 19th August
 • 21st August
 • 23rd August
 • 20th August
 • 22nd August
 • 24th August

September 2013

 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Bangalore
 • 5th & 6th September
 • 10th & 11th September
 • 13th & 14th September
 • 13th & 14th September
 • 20th & 21st September

October 2013

 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Delhi
 • 4th & 5th October
 • 7th & 8th October
 • 10th & 11th October
 • 4th & 5th October
 • 18th & 19th October
 • 25th & 26th October
 • 18th & 19th October
 • 25th & 26th October

Annual Calendar

February 2014

 • Delhi
 • Bengalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • 10th February
 • 12th February
 • 14th February
 • 11th February
 • 13th February
 • 15th February
 • 17th February
 • 19th February
 • 24th February
 • 17th February
 • 19th February
 • 24th February
 • 17th February
 • 20th February
 • 22th February
 • 18th February
 • 20th February
 • 25th February

July 2014

 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • 4th and 5th July
 • 8th and 9th July
 • 11th and 12th July
 • 18th & 19th July
 • 22nd & 23rd July
 • 25th & 26th July
 • 21st July
 • 23rd July
 • 25th July
 • 21st July
 • 23rd July
 • 25th July
 • 22nd July
 • 24th July
 • 26th July
 • 22nd July
 • 24th July
 • 26th July

August 2014

 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • 5th & 6th August
 • 8th & 9th August
 • 12nd & 13th August
 • 8th & 9th August
 • 8th & 9th August
 • 12th & 13th August
 • 22nd August
 • 25th August
 • 27th August
 • 23rd August
 • 26th August
 • 28th August
 • 23rd August
 • 26th August
 • 28th August
 • 26th August
 • 30th August
 • 5th September

September 2014

 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • 5th & 6th August
 • 8th & 9th August
 • 12nd & 13th August
 • 8th & 9th August
 • 8th & 9th August
 • 12th & 13th August
 • 22nd August
 • 25th August
 • 27th August
 • 23rd August
 • 26th August
 • 28th August
 • 23rd August
 • 26th August
 • 28th August
 • 26th August
 • 30th August
 • 5th September

October 2014

 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • 13th October
 • 15th October
 • 17th October
 • 13th October
 • 15th October
 • 17th October
 • 14th October
 • 16th October
 • 18th October

Annual Calendar

January 2015

 • Webinar
 • 20th January

February 2015

 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • Delhi
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Chennai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • 4th & 5th February
 • 11th & 12th February
 • 18th & 19th February
 • 10th & 11th February
 • 13th & 14th February
 • 10th & 11th February
 • 13th & 14th February
 • 24th & 25th February
 • 6th & 7th March
 • 15th February
 • 17th February
 • 19th February
 • 16th February
 • 18th February
 • 20th February
 • 16th February
 • 18th February
 • 20th February
 • 17th February
 • 19th February
 • 21st February

March 2015

 • Chennai
 • Mumbai
 • Delhi
 • 5th March
 • 13th & 14th March
 • 20th & 21st March

July 2015

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • 3rd & 4th July
 • 7th & 8th July
 • 10th & 11th July
 • 7th & 8th July
 • 10th & 11th July
 • 24th & 25th July
 • 18th July
 • 23rd July
 • 25th July
 • 20th July
 • 22nd July
 • 24th July

August 2015

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • 17th August
 • 19th August
 • 21th August
 • 18th August
 • 20th August
 • 22nd August

September 2015

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • 19th September
 • 24th September
 • 26th September
 • 22nd September
 • 25th September

December 2015

 • Delhi
 • Mumbai
 • 3rd December
 • 5rd December

Annual Calendar

January 2016

 • Delhi
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • 27th January
 • 29th January
 • 4th February
 • 28th January
 • 30th January
 • 5th February

February 2016

 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • 5th February
 • 10th February
 • 12th February
 • 13th February
 • 18th February
 • 20th February
 • 6th February
 • 11th February
 • 13th February
 • 6th February
 • 11th February
 • 13th February
 • 12th February
 • 17th February
 • 19th February
 • 13th February
 • 18th February
 • 20th February

March 2016

 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • 5th March
 • 10th March
 • 12th March
 • 4th March
 • 9th March
 • 11th March

August 2016

 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Bengaluru
 • Delhi
 • 18th August
 • 20th August
 • 27th August
 • 23rd August
 • 25th August
 • 27th August
 • 2nd & 3rd August
 • 10th & 11th August

September 2016

 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Bengaluru
 • Delhi
 • Mumbai
 • 15th September
 • 23rd September
 • 24th September
 • 6th & 7th September
 • 14th & 15th September
 • 16th & 17th September

November 2016

 • Bangalore
 • Mumbai
 • Delhi
 • 10th November
 • 12th November
 • 19th November

December 2016

 • Bengaluru
 • Mumbai
 • Delhi
 • Mumbai
 • Delhi
 • 8th December
 • 10th December
 • 13th December
 • 10th December
 • 13th December

Annual Calendar

January 2017

 • Bengaluru
 • Mumbai
 • 17th & 18th January
 • 20th & 21st January

April 2017

 • Mumbai
 • Delhi
 • Bangalore
 • 21st & 22nd April
 • 28th & 29th April
 • 2nd & 3rd May

July 2017

 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • 21st July
 • 27th July
 • 29th July
 • 22nd July
 • 26th July
 • 29th July

August 2017

 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • Mumbai
 • Bangalore
 • Delhi
 • 4th August
 • 8th August
 • 10th August
 • 5th August
 • 9th August
 • 11th August